logo

Beste ouders en leerlingen en personeelsleden,

Alle scholen van KBRP verwerken omwille van organisatorische redenen bepaalde persoonsgegevens van leerlingen, ouders en personeelsleden. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt steeds conform de privacywetgeving. In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe we met deze persoonsgegevens omgaan.

Link informatieveiligheids- en privacybeleid scholen KBRP: https://drive.google.com/file/d/1R2YZ_8J7a2KldE_iBhWHvPztNQEClSN2/view